跳至内容

普罗夫迪夫的缤纷体验

当地人的热门推荐

从游览观光到探秘鲜为人知的好去处,在最熟悉这座城市的当地达人带领下,了解这座城市的独特之处。
Sublocality Level 1
“This is the longest walking path in Europe. No cars! Beautifully build and renovated. Has flowers, resting benches, and ancient buildings, including Roman amphitheater /stadium. Lots of restaurants,shops, churches, water fountains and landmarks.”
 • 1位当地人推荐
Museum
“Регионалният природонаучен музей е най-големият музей в Пловдив. На 8 май 1960г се открива първата научно и художествено подредена експозиция, посветена на българската флора, фауна и геология. В нея са застъпени разделите "Еволюция на организмите и неживата природа", "Растения", "Безгръбначни животни" и "Гръбначни животни – риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници". Дадено е едно начало за бъдещото развитие на музей. През 1970 - 1971 година се изграждат научните фондове към музея с раздели: Геология, Ботаника, Зоология на безгръбначните животни и зоология на Гръбначните животни. За първи път се изгражда помещение за библиотека към музея, оборудвана с рафтове и шкафове, с цел разделяне литературата по раздели. През 1974г, в резултат на огромната научноизследователска работа на колектива при музея и издигането на музея на по-високо научно ниво, музейната експозиция се обогати с нови раздели: "Минерали от Родопския масив" и цялостна реконструкция и художествено оформление на експозицията в зала "Геология", "Наши ядливи и отровни гъби", "Защитени природни обекти и растения в Пловдивски край" и ново художествено оформление в зала "Ботаника"; изграждане на централна витрина в зала "Безгръбначни животни" с нови екзотични миди, охлюви, корали, гъби и др.Градският народен съвет в Пловдив решава през 1952г въз основа на създадените колекции и сбирки от минерали, фосили, животни, растения и други природни материали, да се принесат в сградата на бившата община, определена за изграждането на Природонаучен музей. През 1974 година за първи път в експозицията на Природонаучните музеи в страната се изгради в избените помещения на музея жив кът – "Сладководен аквариум". Разположен на 100кв.м площ, тук в 44 красиво оформени аквариума са показани над 32 вида декоративни риби и екзотични растения. През 1976 година се изгражда централната диорама във фоайето на музея с представители от птици и бозайници. Изграждат се нови витрини в зала "Птици" и зала "Бозайници". През 1979 година се създават нови витрини с новопостъпили материали в зала "Геология" – Полускъпоценни камъни от Родопите. През 1981 - 1982г, във връзка със световното ловно изложение се извършва преаранжиране на зали "Птици" и зала "Бозайници". Извършена е реставрация на един от най-интересните и редки представители на най-голямата змия в света – анакондата. През 1985г, след реконструкцията на избени помещения се изграждат нови зали: зала "Риби", с нов тематико-експозиционен план с изграждане на диорами, биогрупи и систематична колекция; зала "Морско дъно" – изложени са уникални екзотични представители като: охлюви, миди, корали, морски звезди; събрани от бреговете на Ангола. Същата година се изгражда нова експозиционна зала "Земноводни и влечуги" с нов тематико-експозиционен план и ново художествено оформление. От 1988 до 1993г се извършва цялостно подобрение на съществуващата експозиция, със засилен екологичен елемент във всички зали, обогатяване с нови материали, витрини, ново художествено оформление на витрините в съществуващите зали. Регионалният природонаучен музей – Пловдив е втори по големина и богатство музей в страната, с модерна и съвременно оформена експозиция, със засилена природозащитна идея. Библиотеката в Природонаучен музей Пловдив е създадена на 5 октомври 1952г, когато са заведени първите няколко тома книги. Постепенно с идването на млади специалисти в музея, които имат научни интереси, дало отражение върху обогатяването на библиотеката и нейното развитие.Библиотеката разполага с почти пълно събрани томове на акад. Иван Буреш, акад. Иван Костов, акад. Стефан Петков и някои други учени, посветили научната дейност върху българската природа. С издаването на т. I и II от "Известия на Природонаучния музей Пловдив" и "Известия на музеите от Южна България" даде възможност да се започне книгообмен със сродни институти и музеи и в чужбина. От 1967г музеят разполага с отделно помещение за библиотека, което позволи библиотечният фонд да бъде разпределен по отдели – Геология, Ботаника, Зоология, природни списания и други. По своя характер библиотеката при музея е строго специализирана с природонаучен характер. Преобладават книги на руски език, български, немски, английски и други. Днес библиотеката при музея притежава 7740 тома книги. ”
 • 1位当地人推荐
餐厅
“Memory is one of our favourite higher-class restaurants in the city. The ambience suggests that you put on an evening dress and high heels or a formal shirt and jacket. The bar has a grand piano and often evenings are accompanied by pleasant music. There is a big garden where the atmosphere is not that sophisticated. The menu is seasonal and almost everything you would want to try is delicious and served with care and style, and the wine list is really remarkable. We recommend you garnish your dish with their homemade bread served in a paper bag and finish with their Memory cake. On weekdays they also offer lunch menu at a reasonable price.”
 • 5位当地人推荐
咖啡馆
“Its strong voice is prominent in our city and speaks for itself: “a small urban spot with drinks, art information and live events, a place for gatherings, a door to the world of modern art, giving sense and topics. Artnewscafe publishes its own monthly Artnewscafe Bulletin which gives an overview of current events in modern art and culture in Plovdiv, Bulgaria and around the globe.””
 • 4位当地人推荐
Grocery or Supermarket
 • 3位当地人推荐
餐厅
“If you want a fancy dinner with good quality wine this is the place for you.”
 • 4位当地人推荐
Lodging
“There are many interesting old houses, some of them working as museums. There you can climb up to some of the hills of Plovdiv, that have great view of the city from above. You'll find also the Roman theatre of Plovdiv.”
 • 4位当地人推荐
赌场
Entertainment
“The complex is the largest in Southeast Europe, and it has 19 multifunctional exhibition pavilions, providing the opportunity to show all kind of exhibits. The Plovdiv Fair is recognized as the first and only permanent acting fair in Bulgaria. Today he maintains its status as a reputable trade area.”
 • 4位当地人推荐
历史景点
“The hill where Plovdiv originated with an incredible view at sunset or sunrise.”
 • 6位当地人推荐
Water Park
 • 3位当地人推荐
食物
“A cosy wine bar with a personal touch. I would strongly recommend it both as a romantic evening's getaway or a place to chat with friends over a glass of good local wine. The small bites are the unexpected bonus to an already great experience.”
 • 4位当地人推荐
美术馆
 • 1位当地人推荐
爵士乐吧
$$
“A spot for the lovers of jazz, vinyls and good live music. It has probably of the best sounds in our city for Bulgarian and foreign performers. Lately the club’s programme has been including film screenings followed by discussions, original drama plays and workshops for children. ”
 • 7位当地人推荐
Point of Interest
 • 1位当地人推荐
Establishment
“Plovdiv Central Railway Station with daily connections to Sofia, Istanbul, Burgas and nearby regions.”
 • 4位当地人推荐