EnjoyDeVeluwe - vakantiehuis in Nunspeet

整套房子/公寓

4位房客

2间卧室

3张床
请设置成人数量。
成人
1
请设置儿童数量。
儿童
2 - 12岁
0
请设置婴幼儿数量。
婴幼儿
2岁以下
0
最多4位房客,婴幼儿不计算在内。
您暂时不会被收费

EnjoyDeVeluwe is een warm, stijlvol en eigentijds ingericht vakantiehuis, gelegen in Nunspeet op de Noord-Veluwe. Het huis is van alle gemakken voorzien en wordt omringt door een prachtig omheinde kindvriendelijke tuin met een picknicktafel, zandbak en trampoline. Hier kun je volop genieten van de rust en de Veluwse natuur. Het huis is geschikt voor maximaal 4 personen (uitbreiding met een campingbedje is mogelijk).


床位安排
卧室1
1张双人床
卧室2
2张单人床

房源
可住: 4
卫生间: 1
卧室: 2
床铺: 3
入住时间: 15:00 - 00:00
房间类型: 整套房子/公寓

便利设施

收费相关
额外房客 无需付费
满1周立减: 5%
始终通过爱彼迎进行交流
为了保护您的账号隐私和付款安全,请不要相信其它任何平台的折扣或优惠券代订,并始终在爱彼迎站内转账和交流。
了解更多

《房屋守则》

Algemene voorwaarden EnjoyDeVeluwe

Als je ons vakantiehuis huurt, dan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing:

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. verhuurder: Anton Keur en Ingrid Dekker-Keur (lees: EnjoydeVeluwe);
b. huurder: degene die met de verhuurder de overeenkomst inzake het vakantiehuis aangaat;
c. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven personen;
d. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de huurder of zijn mederecreant(en);
e. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het
vakantiehuis en de eventuele extra opties;
f. informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het vakantiehuis, de
voorzieningen en de huisregels;
g. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de huurder, vóór de
ingangsdatum van het verblijf.

Artikel 1. Inhoud boekingsovereenkomst
1. Via de website dient de huurder een reserveringsaanvraag in. De reservering van het
vakantiehuis ‘EnjoyDeVeluwe’ is pas definitief wanneer de huurder een boekingsbevestiging
heeft ontvangen.
2. De verhuurder stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan
de huurder het vakantiehuis ‘EnjoyDeVeluwe’ ter beschikking voor de overeengekomen
periode en de overeengekomen prijs.
3. De verhuurder is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst
mede wordt gesloten vooraf aan de huurder te verstrekken. De verhuurder maakt
wijzigingen hierin steeds tijdig aan de huurder kenbaar.
4. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie die verstrekt is bij het
aangaan van de overeenkomst, heeft de huurder het recht de overeenkomst zonder kosten
te annuleren.
5. De huurder heeft de verplichting om de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te
leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken of bij
hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.
Artikel 2. Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode,
zonder dat opzegging daarvan vereist is.

Artikel 3. Prijs en prijswijziging
1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke
door de verhuurder zijn vastgesteld.
2. Indien na vaststelling van de overgekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van
de verhuurder, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen,
die direct op het vakantieverblijf of de huurder betrekking hebben, kunnen deze aan de
huurder worden doorberekend, ook na afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 4. Betaling
1. De huurder dient alle betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen,
binnen de termijn van 7 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging.
2. Indien de huurder de betalingsverplichting niet binnen 7 dagen na ontvangst van de
boekingsbevestiging nakomt, heeft de verhuurder het recht om de boekingsovereenkomst
met onmiddellijke ingang op te zeggen. De boeking wordt hiermee geannuleerd en de
verhuurder heeft het recht om het vakantiehuis aan een andere huurder ter beschikking te
stellen voor de geboekte periode.

Artikel 5. Borgsom
1. De verhuurder brengt een borgsom van € 150,- in rekening op het moment van definitieve
boeking.
2. Uiterlijk binnen 14 dagen na het eindigen van de boekingsovereenkomst vindt restitutie van
de volledige of gedeeltelijke borgsom plaats.
3. De verhuurder heeft het recht om schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van
hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de
huurder, de mederecreant en/of derde(n) kan worden toegerekend, en/of diefstal in
rekening te brengen bij de huurder. Hij doet dit door het verschuldigde bedrag in mindering
te brengen op de door de huurder betaalde borgsom.
4. De verhuurder heeft het recht om aangifte te doen van vernieling aan de woning,
bijgebouwen, inboedel en/of het terrein, evenals van diefstal.

Artikel 6. Annulering
1. Annulering kan alleen schriftelijk door de huurder kenbaar worden gemaakt via

2. Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de verhuurder. Deze vergoeding
bedraagt:
bij annulering binnen 2 maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen
prijs;
bij annulering binnen 14 dagen voor de ingangsdatum, 100% van de overeenkomen prijs.
3. De verhuurder draagt zorg voor (gedeeltelijke) restitutie van het door de huurder betaalde
en overeengekomen bedrag, uiterlijk 14 dagen na de annuleringsdatum.

Artikel 7. Gebruik door derden
1. Gebruik door derden van het vakantiehuis is slechts toegestaan, indien de verhuurder
daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren
schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.
Artikel 8. Voortijdig vertrek van de huurder
De huurder is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Artikel 9. Tussentijdse beëindiging door de verhuurder en ontruiming bij een toerekenbare
tekortkoming en/of onrechtmatige daad
1. De verhuurder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. Indien de huurder, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de
overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks
voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel
in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de
verhuurder niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet;
b. Indien de huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de
verhuurder en/of omwonenden bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directie omgeving
van het terrein bederft;
c. Indien de huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van
het vakantiehuis in strijd met de bestemming van het terrein handelt.
2. Indien de verhuurder tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de huurder bij
persoonlijk overhandigde brief laten weten.
3. Na opzegging dient de huurder ervoor te zorgen dat het vakantiehuis is ontruimd en het
terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
4. De huurder blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10. Veiligheidsvoorschriften
De huurder is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij
draagt er tevens zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem
verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 11. Onderhoud en aanleg
1. De verhuurder is verplicht het vakantiehuis is goede staat van onderhoud te houden.
2. De huurder is verplicht het vakantiehuis, de bijgebouwen, het terrein en de directe omgeving
gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de
huurder deze heeft ontvangen bij aankomst.
3. Het is de huurder, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan in het vakantiehuis
gaten te boren, schilderwerk te verrichten en/of op het terrein te graven, bomen te kappen,
stuiken te snoeten of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.
4. De verhuurder zal groot onderhoud aan het vakantiehuis, bijgebouwen en/of het terrein
laten plaatsvinden in periodes waarin het vakantiehuis niet verhuurd is.
5. De verhuurder draagt er zorg voor dat wekelijks het grasveld gemaaid wordt. De huurder
geeft de grasmaaier toegang tot het terrein en de ruimte om het gras te maaien.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade in zijn vakantiehuis,
bijgebouwen en/of op zijn terrein.
2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere
vormen van overmacht.
3. Het betreden van het omliggende terrein en de aanwezige speeltoestellen (zoals zandbak en
trampoline) zijn geheel op eigen risico.
4. De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het
doen of (na)laten van het hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat
om schade die aan de huurder, de mederecreant en/of derde(n) kan worden toegerekend,
en/of diefstal.


预订取消政策

严格

旅程开始前的7天之前取消预订可以获得50%的退款。如果在旅程开始前7天内取消预订,该预订将不可退款。


安全设施
烟雾报警器

可订状态
最少住宿3晚

2条评价

Hannah的用户个人资料
2017年8月
A really lovely holiday home with everything you need. Clean, fresh and modern. Great, welcoming hosts with any info you need. Great location easy to walk or cycle into the centre of Nunspeet. Lots to do in the area, as a couple or with kids of all ages. We'd love to stay again some time!

Simon的用户个人资料
2017年3月
The host canceled this reservation 94 days before arrival. This is an automated posting.

注册时间:一月 2017
Ingrid的用户个人资料
回复率: 100%
回复时间: 1小时内
类似房源